Anne Zwiers is 1 juni gestart als directeur Overwegen bij ProRail. Zij was hiervoor projectmanager bij ProRail, en is aangesteld om de vaart te houden in de uitvoering van de opgave om binnen vijf jaar alle onbewaakte overwegen op te heffen en de bewaakte overwegen veiliger te maken. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Letty Demmers aangesteld als landelijke bemiddelaar voor overwegen.

Het terugdringen van ongevallen op overwegen staat hoog op de agenda bij Prorail en bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Anne Zwiers en Letty Demmers gaan ervoor zorgen dat bestuurlijke processen en regionale besluitvorming rondom het opheffen of beveiligen van overwegen vlotter verlopen.

ProRaildirecteur Ans Rietstra is blij met de benoeming van Zwiers. “Ik ken Anne als een echte verbinder, die tevens in staat is om door te pakken. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij samen met overheden en collega’s binnen ProRail in hoog tempo overwegen veiliger weet te maken of op gaat heffen.”

Anne Zwiers was tot 1 juni projectmanager voor de Extra Sneltrein Leeuwarden-Groningen (ESGL). In dat project is een van de speerpunten het terugdringen van het aantal overwegen. Daarin werkte ze ook al intensief samen met de betrokken overheden, belangrijke partners waar het gaat om het aanpassen en opheffen van overwegen. “Veiligheid maakt veel bij me los want elk slachtoffer is er één te veel. Ik ben heel blij dat ik een steentje bij kan gaan dragen, vanuit mijn overtuiging dat iedereen elke dag weer veilig thuis moet kunnen komen”, aldus Anne Zwiers.

Bij het programmateam van LVO is er sinds 1 juli 2019 ook een wisseling van de wacht: Elizabet de Graaf heeft het stokje overgenomen van Kees Larooij als programmamanager. Elizabet was al ruim twee jaar betrokken bij het LVO als projectmanager. Kees Larooij is per 1 juli programmamanager van het MJPG (Meerjarenprogramma Geluidsanering) geworden.