Het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) komt met een aangescherpt overwegregister. In het huidige staan van alle Nederlandse overwegen de kenmerken die kunnen leiden tot een incident. De nieuwe versie bevat daarnaast indicatiecijfers voor de mogelijke effecten van een ongeval.
Een overwegregister helpt bij de afweging welke overwegen het meest in aanmerking komen voor verbetermaatregelen, en in welke volgorde van prioriteit. Het gaat om zowel de kenmerken van de overweg als die van de aangrenzende verkeerswegen. Het verband daartussen wordt uitgedrukt in een puntensysteem, wat leidt tot een bepaalde ‘prioriteitsscore’.

Extra gegevens

De nieuwe programmamanager Elizabet de Graaf: “We gaan nu extra gegevens meewegen, zoals de mogelijke omvang van een ongeval; de effectindicatiecijfers. Zo zal er op een overweg met uitsluitend langzaam verkeer, nooit een vrachtwagen bij een ongeval betrokken zijn. En op een recht stuk spoor is de kans op ontsporing kleiner dan in een bocht. Het nieuwe overwegenregister geeft een betrouwbaarder beeld van de echte maatschappelijke risico’s. Ik ben daar heel blij mee.”

Risicopunten

De volgorde van prioriteit gebeurt straks op basis van toebedeelde risicopunten. “Dan kan nummer 100 op de lijst net zo goed kosteneffectief blijken, maar een lagere prioriteit hebben dan nummer 2. Daarom maken we voortaan per overweg een specifieke berekening van zowel veiligheidsrisico’s als van de hinder voor weg- en treinverkeer. Het afweegkader daarvoor stellen we momenteel vast.”
Opdrachtgevers tot de aanscherping zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de afdeling Assetmanagement van ProRail.

Overwegregister wordt vernieuwd