Een drukke overweg in Venlo, de Vierpaardjes, krijgt een onderdoorgang voor het wegverkeer. De bestuursovereenkomst daarvoor werd op 13 februari getekend door staatssecretaris Dijksma van het ministerie van IenM en wethouder Jos Teeuwen van gemeente Venlo.

Vanwege de lengte van de overweg ging aan de overeenkomst veel onderzoek en overleg vooraf. Na rijp beraad bleek een echte kosteneffectieve oplossing niet mogelijk en is gekozen voor de enige toekomstbestendige maatregel: de ondertunneling. Een voorzichtige schatting van de totale kosten komt op 55 miljoen euro inclusief btw. De regio is bereid het grootste deel hiervan op zich te nemen. IenM geeft een eenmalige vaste bijdrage van 18 miljoen euro, waarvan 16 miljoen uit het LVO-budget. Alle meerkosten en risico’s zijn voor de gemeente Venlo.

Ondertunneling gereed in 2025

Met deze overeenkomst is een langgekoesterde wens van alle partijen in vervulling gegaan om de veiligheid en doorstroming ter plekke flink te verbeteren. Gemeente Venlo kan nu ProRail opdracht geven de ondertunneling in gang te zetten. Toch zal het nog een paar jaar duren voordat alle bouwkundige voorbereidingen zijn afgerond en de eerste schop de grond in gaat. De verwachting is dat de tunnel er in 2025 ligt.