Onlangs zijn er door twee gemeenten bestuursovereenkomsten getekend met het ministerie van I&W. Het gaat om Deurne (overweg Vlierdenseweg) en Putten (overweg Stationsstraat). Later dit voorjaar volgen ook gemeenten Borne, Horst en Oisterwijk.

In Deurne verbetert de gemeente de veiligheid rond de overweg Vlierdensweg door daar de voorrangsituatie op het kruispunt aan te passen. Ook wordt de fietsoversteek aan de noordzijde veiliger gemaakt. Bij de overweg Liesselseweg gaan gelijkvloerse maatregelen zorgen voor een betere doorstroming.
In Putten wordt de overweg breder om een apart voetpad op de overweg mogelijk te maken. Dit voetpad krijgt ook een slagboom, zodat voetgangers er veilig kunnen oversteken.
In Borne komt een vrijliggend fietspad, waardoor fietsers en automobilisten niet langer op hetzelfde weggedeelte voor de spoorwegovergang hoeven te staan. De gescheiden verkeersstromen zorgen straks voor een veiliger situatie tussen langzaam en snel verkeer.

In Horst gaat het vooral om wegwerkzaamheden. De gemeente ontsluit ook de zuidkant van het station om de verkeersdrukte beter te spreiden. Een afslaande bocht naar het station wordt verlengd en verruimd, met als gevolg een betere en veiliger doorstroming.

In Oisterwijk is voorzien in een vrijliggend fietspad, en voor het wegverkeer komen er maatregelen die de verkeersafwikkeling beter stroomlijnen.

In bestuursovereenkomsten wordt op bestuurlijk niveau vastgelegd wat ambtenaren van de wegbeheerder met ProRail (namens IenW) hebben afgesproken. Bestuursovereenkomsten worden gesloten tussen bijvoorbeeld een College van B en W en de staatssecretaris van IenW. Aan de kant van IenW bereidt een senior beleidsmedewerker deze overeenkomsten voor. Recent heeft Robert Kakes (senior beleidsmedewerker spoorveiligheid) Rob Prins opgevolgd als LVO-contactpersoon vanuit het ministerie.