De gemeenten Oisterwijk en Veenendaal zijn weer een ‘LVO-stap’ verder. Veenendaal is door naar de volgende fase, en Oisterwijk heeft een vrijliggend fietspad gekregen, vooruitlopend op andere LVO-maatregelen.

Elizabet de Graaf, Projectleider Specifieke Projecten LVO bij ProRail over Veenendaal: “We hebben een intakebeslissing genomen, oftewel het besluit om een oplossingsrichting uit te werken. Het gaat om twee overwegen: de Kerkewijk en de Reede. Echt een mooi voorbeeld van een LVO-project waarin ProRail en de gemeente nauw en prettig samenwerken, om zowel de spoor- als de wegsituatie te verbeteren. De volgende stap is een getekende bestuursovereenkomst, rond de zomer van 2018. Dan weten we ook wanneer de realisatie zal plaatsvinden. Die hangt bijvoorbeeld af van het aanvragen van treinvrije periodes.”

Ook in Oisterwijk doorloopt de gemeente het LVO-proces; in dit geval voor de overweg Blokshekken. Elizabet de Graaf: “Tijdens het studieproces ontstond de kans om de spoormaatregelen die onderdeel waren van de LVO-oplossingsrichting, al uit te voeren via een ander spoorproject in Oisterwijk. Hierdoor konden de maatregelen veel goedkoper worden gerealiseerd. Een apart fietspad dat in twee richtingen is te gebruiken, met daarnaast een voetpad, is inmiddels gerealiseerd. In opdracht van, en voor risico van de gemeente. Toen uit de integrale probleemanalyse inderdaad bleek dat het zo de goede oplossing was, werden de maatregelen als onderdeel van de LVO-oplossing geaccepteerd. De komende periode is de uitwerking van de wegmaatregelen aan de beurt, uit te voeren door de gemeente. Voor Oisterwijk een  echte totaaloplossing dus, waarbij de verkeersstromen voor snel en langzaam verkeer van elkaar worden gescheiden. Dat verbetert de veiligheid en versoepelt de doorstroming op de overweg.”