Samen met LVO kunnen gemeenten hun overwegen aanpassen en ze veiliger maken. Daarvan is al grif gebruikgemaakt; van de beschikbare circa 200 miljoen euro is een groot gedeelte al toegedeeld. Wie nog wil meedoen, adviseren we zich snel aan te melden.

Programma-manager LVO Kees Larooij van ProRail: “We hebben inmiddels een aardig inzicht gekregen in wat de diverse projecten en maatregelen voor ons budget betekenen. Bij projecten die zich in een vroeg stadium bevinden, is dat natuurlijk wat lastiger in te schatten, net als de kosten van specifieke maatregelen: maatwerk, bedoeld voor afzonderlijke overwegen. Van die laatste hebben we op dit moment twintig projecten in behandeling in alle mogelijke stadia, van net aangemeld tot bijna afgerond.”

Meld je project snel aan!

“Alle nu lopende specifieke en generieke projecten hebben we gebudgetteerd. Door ze te monitoren, kunnen we nu al bij de aanmelding van een gemeente een min/max schatting doen. Daardoor weten we dat er op dit moment nog zo’n 10% van het budget openstaat voor nieuwe projecten. Zijn dat projecten die een bijdrage vragen van circa twee miljoen, dan kunnen we nog samen met zo’n acht gemeenten aan de slag. Zijn het projecten van acht miljoen, dan met minder gemeenten.

Heb je dus plannen, wacht dan niet te lang; ga niet zelf oplossingen bedenken, maar zoek meteen de samenwerking. Hoe je dat doet, staat in een nieuw aanmeldingsdocument, waarin ook te lezen valt onder welke strikte voorwaarden we starten met de samenwerking. Ga daarvoor naar de site samenoverweg.nl en meld je aan.”