Het ministerie van IenW gaf onlangs een beschikking af voor de planuitwerking en uitvoering van maatregelen die de dichtligtijden van overwegen verkorten. Voor de zogenoemde ‘aftellers’ was deze beschikking er al. Dit maakt de weg vrij voor een gezamenlijk engineeringstraject.

Advies- en ingenieursbureau Arcadis rondt in juni een studie af naar honderd overwegen die baat hebben bij kortere dichtligtijden. Als weggebruikers korter voor de spoorbomen hoeven te wachten, bevordert dat de doorstroming van het verkeer en het vermindert de kans op voortijdig oversteken. Het gaat daarbij om een scala aan technische maatregelen die invloed hebben op de communicatie tussen trein en beveiligingssysteem.

Voor de Aftellers was de beschikking al eerder afgegeven. Aftellers staan op perrons van stations waarachter meteen een overweg ligt. Ze beginnen 15 seconden voordat het vertreklicht gaat branden met aftellen. Daarmee zijn ze een hulpmiddel voor de conducteur, die in die periode het sluitingsproces kan starten, zodat de trein tijdig ‘vertrekklaar’ staat. Dit heeft drie grote voordelen: tijdwinst, doorstroming en bovenal veiligheid.

In het gezamenlijke engineeringstraject – voor zowel dichtligtijden als aftellers – worden de beveiligingstechnische omstandigheden van de beoogde locaties specifieker onderzocht. Die aanpak biedt synergievoordelen. Daarna volgt nader onderzoek naar wat de maatregelen betekenen voor uiteenlopende aspecten, bijvoorbeeld de seintechniek. Voor beide projecten geldt dat de uitvoering volgens planning plaatsvindt in 2019 en 2020.