“Soms denken gemeenten dat ze hun plan al helemaal uitgewerkt moeten hebben, of dat er meteen geld op tafel moet komen, als ze zich bij ons aanmelden voor een overwegproject”, zegt Elizabet de Graaf, projectmanager Specifieke Projecten bij het LVO.

“Maar de insteek van het LVO is dat de gemeente en ProRail bij de start van de eerste studiefase – de integrale probleemanalyse – juist samen aan de slag gaan om de problematiek te benoemen en oplossingsrichtingen te bekijken. Wat we bij de aanmelding nodig hebben, is een onderbouwde toelichting op het ervaren probleem aan de wegkant. Bij de aanmelding willen we graag weten of de gemeente bereid is tot cofinanciering, maar deze financiering hoeft pas op tafel te komen als de tweede studiefase start. Tijdens de eerste studiefase draagt iedere partij haar eigen kosten, de kosten voor het ondersteunende ingenieursbureau zijn voor rekening van het LVO-team.”

Als gemeenten zich aanmelden, gaat Elizabet altijd even bij ze langs. “Ik vertel ze hoe het proces eruitziet en welke besluitvormingsmomenten er zoal zijn.” Vanaf begin tot eind is ze verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het project. Ze vindt het belangrijk dat de laagdrempeligheid bij gemeenten bekend is. “Wel hebben we bij de aanmelding wat gegevens nodig. Hoe is de verkeersdrukte ter plaatse? Staan er ontwikkelingen op stapel aan weg of spoor? Maar we vragen niet om een heel uitgewerkt onderzoek. Eigenlijk zou ik gemeenten op het hart willen drukken: hou het simpel. Jullie hoeven het niet allemaal al bedacht te hebben, dat gaan we juist samen doen. En heb je vragen, neem dan gewoon contact met me op.”

Hoe je je aanmeldt, staat in het aanmeldingsdocument. Daarin lees je ook onder welke voorwaarden we met de samenwerking beginnen. Vragen? Stuur een email of bel 06 4108 5787.