Het advies- en ingenieursbureau Arcadis is de afgelopen vier jaar de zogenoemde back-office van LVO geweest. Dit jaar volgt er een nieuwe aanbesteding, waaraan ook Arcadis weer meedoet. Een terugblik op vier jaar.

Arcadis wordt door het LVO-team ingeschakeld voor de inhoudelijke werkzaamheden, als adviseur en ondersteuning. Daan Pastoor, contractmanager bij Arcadis: “Vier jaar geleden wonnen we de aanbesteding op een goed kwaliteitsplan. Die allereerste aanbesteding was wat beknopter ingestoken dan de nieuwe van dit jaar. Het ging destijds vooral om ontwerpen, schetsen en de kostenraming van de maatregelen.”

“In de afgelopen vier jaar is ook steeds meer gezocht naar samenwerking met gemeentes. Het proces is gegroeid naar een volwaardige studie, waarin zowel Arcadis, ProRail en gemeentes als samenwerkingspartners te werk gaan. Dat komt ook terug in de nieuwe uitvraag: samen met de omgeving werken aan een veilige en goede doorstroming op de overwegen. Dat vind ik meteen het sterke punt van de overeenkomst – hoe ProRail de belangen van de gemeenten laat meewegen.”

“Maar een raamovereenkomst betekent niet dat het een repeterend trucje wordt. De ene keer leidt het onderzoek tot een onderdoorgang, een andere keer tot een verkeerskundige maatregel. Ook hebben we het proces steeds efficiënter kunnen inrichten, waardoor de aandacht echt kan gaan naar de oplossing van het probleem. Ik kijk persoonlijk met heel veel plezier en voldoening terug op de projecten waar we gezamenlijk echt tot oplossingen zijn gekomen.”